Saturday, 17/04/2021 - 10:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trường Khánh B: Chủ điểm Tháng 04/2021 "Mưng non sông thống nhất": Tuyên truyền kỉ niệm chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Quốc tế lao động 01/5, .... ....

Chào mừng 79 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước 15.5.1941 - 15.5.2020

79 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước 15.5.1941 - 15.5.2020